فیسبوک برای بهبود دسترسی به اینترنت کابل فیبر نوری مخصوص خود را می سازد

فیسبوک برای بهبود دسترسی به اینترنت کابل فیبر نوری مخصوص خود را می سازد

فیسبوک قصد دارد در جهت افزایش عملکرد زیرساخت های اینترنت و بهبود دسترسی ربات هایی را در مسیر خطوط برق قرار داده و با استفاده از کابل فیبر نوری مخصوص خود دسترسی به اینترنت را بهبود بخشد.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، فیسبوک اعلام کرده است که ربات ساخته شده توسط مهندسان این شرکت با امکان قرارگیری در امتداد خطوط برق و استفاده از کابل فیبر نوری ساخته شده اتصال به اینترنت در مراکز مختلف را بهبود خواهد بخشید. فیسبوک سعی کرده است برای بهبود اتصال به اینترنت از روشهای دیگری غیر از ارسال ماهواره ها به فضا استفاده کند. در واقع این اقدام فیسبوک برای کاهش هزینه کابل کشی اینترنت در کشورهای در حال توسعه طراحی شده است.

فیسبوک قصد دارد تا مجوز استفاده از فناوری مورد نظر را به شرکت‌های دیگر داده و از این طریق دسترسی به اینترنت در سراسر جهان را ممکن کند. شرکت های مورد نظر نیز با همکاری شرکت‌های مخابراتی می‌توانند خدمات متنوعی را در زمینه اینترنت ارائه دهند. فیسبوک برای ساخت کابل های فیبر نوری خود با وین کاچمار طراح کابل معروف همکاری می کند. فیس بوک اعلام کرده است فیبر نوری ساخته شده توسط این شرکت عنوان اولین کابل فیبر نوری نوآورانه و بسیار مقاوم در جهان را خواهد داشت. همچنین فناوری رباتیک نیز در کنار کابل فیبر نوری روشی است که تا کنون توسط هیچ شرکت دیگری انجام نگرفته است.