توانایی هوش مصنوعی امکان صحبت با کتاب را میسر ساخت

توانایی هوش مصنوعی امکان صحبت با کتاب را میسر ساخت
توانایی هوش مصنوعی امکان صحبت با کتاب را میسر ساخت

بخش تحقیقاتی گوگل دو وب ‌سایت ارائه کرده است که در این وب‌ سایت‌ ها، توانایی هوش مصنوعی در درک صحبت ‌های انسان به خوبی نشان داده می‌شود.

مرکز تحقیقات گوگل چگونگی فهم «فرآیند زبان طبیعی» در «هوش مصنوعی» را منتشر کرده است. بخش تحقیقاتی وب ‌سایت «Mountain View» چندین مورد از فرآیندی موسوم به «آزمایشات معنایی» را منتشر کرده است. این وب‌ سایت فعالیت‌ هایی جالب در حوزه توانایی‌ های «هوش مصنوعی» راجع به فهم چگونگی صحبت کردن انسان ارائه می‌دهد. یکی از این وب ‌سایت ‌ها، «صحبت با کتاب» (Talk to Books) نامیده می‌شود. زیرا کاربران در این وب ‌سایت می‌توانند در حوزه مشخصی با کتاب صحبت کرده و ارتباط برقرار کنند. در این فرآیند، کاربر یک سوال یا جمله مشخص را تایپ می‌کند، سپس وب ‌سایت تمامی جمله تایپ شده از سوی کاربر را در کتابی که مرتبط با سوال کاربر است، پیدا می‌کند. رِی کرزویل، دانشمند علوم رایانه، نویسنده، مخترع، آینده‌ پژوه و مدیر مهندسی بخش تحقیقات گوگل و راشل برن استیر، مدیر تولید گوگل اظهار کردند، این سیستم به ارتباط کلمات کلیدی بستگی ندارد. این دو دانشمند گفتند: هوش مصنوعی این سیستم با استفاده از میلیارد ها جمله شبیه مکالمه، آموزش داده شده است. بنابراین می‌تواند پاسخ مناسب با سوال مطرح شده را ارائه دهد. صحبت کردن با کتاب می‌تواند به کاربران کمک کند تا به راحتی عنوان‌ های مد نظر خود را در کتاب ‌ها جست ‌و جو کرده و بیابند. وب ‌سایت دیگر جست‌ و جوی گوگل، به نام «Semantris» است که بازی‌ های مرتبط با کلمات را ارائه می‌دهد. دو بازی ارائه شده در این وب ‌سایت، می‌توانند مفاهیم شبیه به هم و مخالف از هم را تشخیص دهند. در این بازی حتی صدای «موتور سیکلت» و صدای «گربه» نیز تشخیص داده می‌شود. با پیشرفت خط سیر کلمات، مدل آموزشی هوش مصنوعی، الگوریتم ‌ها را قادر می‌سازد تا ارتباط میان کلمات که بر اساس استفاده از زبان واقعی است را یاد بگیرند که این امکان منجر به پیشرفت «پردازش زبان طبیعی» شده است. با توجه به گفته‌ های رِی کرزویل و راشل برن استیر، این وب‌ سایت‌ ها قابلیت ‌های جدید «هوش مصنوعی» را نشان می‌دهد که می‌توانند برنامه ‌های کاربردی را پیش ببرند. این قابلیت تاکنون وجود نداشته است. برنامه ‌های کاربردی دیگر شامل «طبقه ‌بندی»، «شباهات معنایی» و «دسته‌ بندی» کلمات است. این فناوری در برنامه ‌های کاربردی دیگر گوگل نیز کاربرد خواهد داشت.