با کمک لیزر می‌توان سطوح فلزی را به یک ضدعفونی کننده تبدیل کرد

با کمک لیزر می‌توان سطوح فلزی را به یک ضدعفونی کننده تبدیل کرد

محققان دانشگاه پردو توانستند با کمک نور لیزر سطوح فلزی را بطور کامل ضدعفونی کنند. در این تحقیق که توسط یک ایرانی انجام شده است، پاتوژن های باکتریایی روی سطوح به کلی از بین می روند.

با کمک لیزر می‌توان سطوح فلزی را به یک ضدعفونی کننده تبدیل کرد

به گزارش سرویس اخبار تکنولوژی تکنا و به نقل از phys، رحیم رحیمی، استادیار مهندسی مواد دانشگاه پردو با کمک همکارانش با ابداع روشی با کمک لیزر سطوح فلزی را به یک ضدعفونی کننده تبدیل کردند. در این روش سطح مسی قادر است تا باکتری‌هایی مانند استافیلوکوک اورئوس مقاوم به متی‌سیلین (MRSA) را نابود کند. استادیار رحیم رحیمی در مورد این روش می گوید: سالهاست که از مس به عنوان ضدعفونی کننده استفاده شده است. اما زمان مورد نیاز برای نابودکردن باکتری توسط فلز مس چندین ساعت طول می کشد. ما در روشی جدید با ایجاد یک بافت تک مرحله ای با لیزر این زمان را تسریع کردیم.

این روش برای نابودی ویروس ها و مخصوصا ویروس کووید 19 بی اثر است زیرا ویروس ها ابعاد کوچکتری دارند. این تیم تحقیق اکنون مطالعات خود را برای توسعه این روش بر روی فلزات دیگر و پلیمرها آغاز کرده است. بدین ترتیب دستگاه هایی مانند ایمپلنت ارتوپدی و پچ های پوشیدنی می توانند ضدعفونی شوند. در روش مورد نظر با کمک لیزر روی سطح صاف فلز الگوهایی را برای افزایش سطح تماس ایجاد می کنند. در این وضعیت باکتری نمی تواند در یک جا جمع شود و سطح تماس بیستری خواهد داشت. این الگوها در مقیاس میکرو و نانو روی سطح فلز می شود و تغییرات عمده ای را بوجود نخواهد آورد. در صورت استفاده از این روش بر روی ایمپلنت ها از گسترش عفونت جلوگیری شده و دیگر نیازی به آنتی بیوتیک برای نابودی باکتری نخواهد بود.

محققان دانشگاه پردو توانستند با کمک نور لیزر سطوح فلزی را بطور کامل ضدعفونی کنند. در این تحقیق که توسط یک ایرانی انجام شده است، پاتوژن های باکتریایی روی سطوح به کلی از بین می روند.

به گزارش سرویس اخبار تکنولوژی تکنا و به نقل از phys، رحیم رحیمی، استادیار مهندسی مواد دانشگاه پردو با کمک همکارانش با ابداع روشی با کمک لیزر سطوح فلزی را به یک ضدعفونی کننده تبدیل کردند. در این روش سطح مسی قادر است تا باکتری‌هایی مانند استافیلوکوک اورئوس مقاوم به متی‌سیلین (MRSA) را نابود کند. استادیار رحیم رحیمی در مورد این روش می گوید: سالهاست که از مس به عنوان ضدعفونی کننده استفاده شده است. اما زمان مورد نیاز برای نابودکردن باکتری توسط فلز مس چندین ساعت طول می کشد. ما در روشی جدید با ایجاد یک بافت تک مرحله ای با لیزر این زمان را تسریع کردیم.

این روش برای نابودی ویروس ها و مخصوصا ویروس کووید 19 بی اثر است زیرا ویروس ها ابعاد کوچکتری دارند. این تیم تحقیق اکنون مطالعات خود را برای توسعه این روش بر روی فلزات دیگر و پلیمرها آغاز کرده است. بدین ترتیب دستگاه هایی مانند ایمپلنت ارتوپدی و پچ های پوشیدنی می توانند ضدعفونی شوند. در روش مورد نظر با کمک لیزر روی سطح صاف فلز الگوهایی را برای افزایش سطح تماس ایجاد می کنند. در این وضعیت باکتری نمی تواند در یک جا جمع شود و سطح تماس بیستری خواهد داشت. این الگوها در مقیاس میکرو و نانو روی سطح فلز می شود و تغییرات عمده ای را بوجود نخواهد آورد. در صورت استفاده از این روش بر روی ایمپلنت ها از گسترش عفونت جلوگیری شده و دیگر نیازی به آنتی بیوتیک برای نابودی باکتری نخواهد بود.